صفحه اصلی > اخبار > محتوای
مزایای استفاده از فرایند تولید را از قطره قطره شدن پوشش ورق
- Jul 07, 2018 -

تولید پوشش درازگودال توسط بافته از الیاف شیشه ای و رزین های ریخته گری تولیدات است. مزایای پوشش سنگر تولید شده توسط این خط تولید عبارتند از:


1، فایبر گلاس بافته نساجی و رزین به طور کامل خیس شده، که پوشش سنگر مقاوم در برابر پوسیدگی است.


2، ساختار کلی پوشش به طور مساوی، است که منجر به نصب و راه اندازی صفحه پوشش و لباس نیروی ساختار حمایت از بار.


3-سطح براق و صورت تمایل شبکه پوشش درازگودال پنجره مشبک را خود تمیز کردن.


4-مقعر سطح پوشش درازگودال استیل پنجره مشبک اموال ضد لغزش می کند و سطح پوشش ماسه بهتر است.